3 Quy tắc đầu tư Bitcoin sai lầm
Th12 20

3 Quy tắc đầu tư Bitcoin sai lầm

Tiêu chuẩn vàng của đầu tư ít rủi ro là gửi tiền vào Ngân hàng lớn hoặc mua trái phiếu chính phủ, cách đầu tư này có thể đem lại lợi nhuận 6.8% vào thời điểm trái phiếu chính phủ phát hành T1.2016. Nếu không đầu tư vào đâu khác ngoài trái phiếu kho bạc […]

Đọc tiếp